گروه های اموزشی متوسطه ی منطقه ی 4

ارائه مطالب آموزشی در وبلاگ گروه های آموزشی

ارائه مطالب آموزشی در وبلاگ گروه های آموزشی

۷۵ مطلب با موضوع «متوسطه ی 1» ثبت شده است

آموزش های بیلدر - سوالات استاندارد و طرح درس نویسی در وبلگ گروه مطالعات اجتماعی منطقه 4 موجود است. در صورت تمایل استفاده نمایید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۳:۵۱

 

 

 

 

 


1

گزینه ی درست راعلامت بزنید:                                                                                                               الف)وقتی مریم درحال بازدیدازیک کارخانه ی کنسروسازی است ازکدام مهارت یادگیری علوم استفاده می کند؟

1-اندازه گیری     2-مشاهده ی علمی           3-آزمایش            4-فرضیه سازی

ب)کدام یک ازواحدهابرای اندازه گیری طول کتاب شما مناسب است؟                                                                                              

1_m                               2_cm                              3_mm                     4_km

ج)کدام گزینه درست است؟

1- آب یک مولکول چهاراتمی است.                                          2- جیوه یک فلزجامداست.

3-گاز کلریک نافلزسمی است.                                                4- گازمتان یک عنصراست.

د)کدام دریاچه ازباقی مانده ی دریای تتیس است؟

1-دریاچه سبلان      2-دریاچه شهدای خلیج فارس       3-دریاچه علیصدر     4-دریاچه خزر 

بارم

 

 

 

1

 

2

_جاهای خالی راباکلمات منا سب پرکنید:

الف)پرسیدن سوال و.......................مهمترین نکته درعلم است.

ب)موادی ما نند تایر،دارو،لباس وغیره از...........................به دست می آید.

ج)برای تهیه ی لوازم ارتودنسی از...........................استفاده می کنند.

د)قنات یا..................نوعی چشمه ی مصنوعی است برای برداشت ازآب های زیرزمینی

 

 

 

1

 

 

 

3

_پاسخ های درست وغلط رامشخص کنید:

الف) جریان دریایی گلف استریم به دلیل اختلاف شوری آب دریا صورت می گیرد.

ب) استفاده همزمان ازبتن وفولاددرساختمان سازی آن هارادرمقابل زلزله مقاوم ترمی کند. 

ج) به علت شکنندگی شیشه آن رادرساخت عدسی به کارمی برند.

د) به دلیل برداشت بی رویه ی آب های زیرزمینی سطح ایستابی بالامی آید.

 

 

 

1

 

 

پاسخ کوتاه دهید:

الف)سارا ازمریم پرسید ساعت چندبه خانه ی مامی آیی؟سوال ساراکدام نوع اندازه گیری زمان رابیان می کند؟..............

ب)پروانه برای تعیین چگالی تخم مرغ ازچه ظرفی استفاده می کند؟......................

ج)دانشمندان برای بررسی اتم هااز کدام روش مطالعه استفاده می کنند؟...................

د)برای جداسازی اکسیژن ازآهن چه ماده ای رابه همراه سنگ معدن حرارت می دهند؟........................

و)پدیده ای که دراثراختلاف ارتفاع درمسیررودایجاد می شود....................

 

25/0

25/0

5/0

5/0

25/0

 

5

درموردمولکول اکسیژن پاسخ دهید:                                                  اتم اکسیژن

_شکل مولکول رابکشید.

 

-ترکیب است یاعنصر؟..............

 

-تعداد پروتون های آن چند تاست؟.............

 

1

                                                      صفحه دوم

 

6

کلمه ی مناسب رادرجای مناسب قراردهید:  ترکیب      عنصرمولکولی        ذره ی اتم             فلز

                                                                                                                                                                 

(نوترون-نقره-نشاسته-گازئیدروژن)                ............... ....................    .................     .............

 

1

 

7

 

علت به کاربردن فلزآلومینیم درسیم های فشارقوی برق چیست؟(دومورد)..................      ......................              

 

5/0

 

8

طبق شکل چکش خواری فلزات رابراساس ساختاراتمی بیان کنید:

 

 

-کدام فلزچکش خواری بالایی دارد؟................

 

 

 

1

 

9

 

جاهای خالی درجدول راکامل کنید:

ماده

آلیاژ

علت انتخاب

کاردوچنگال

..................

..................

فولاد دراتومبیل

..................

..................

 

 

1

 

10

ظروف سفالی وچینی بهترین ظروفی هستندکه درآن غذامی خوریم.زیرا:

-ماده ی اولیه ی آن....................است. برای پختن داخل .........................قرارمی دهند.برای لعاب ورنگ آن از........................استفاده می کنند .درضمن ظروف زیبایی نیزهستند

 

75/0

 

11

مریم لباسش راکه تنگ شده بودبه خواهرکوچکترش داد.کارمریم چه تاثیری درحفاظت محیط زیست دارد؟

5/0

 

12

ازمخلوط آب وآهک کجاوچرااستفاده می کنند؟........................          ...........................                                

 

5/0

 

13

چراهنگام باران گاهی تگرگ می بارد؟

0/5

 

 

14

 

دومورداستفاده ازپدیده ی جزرومدرابنویسید..................................       ....................................

5/0

 

15

درشکل مقابل خاک مناسب کشاورزی و خاک منا سب ذخیره ی آب های زیرزمینی رامشخص کنید.

 

 

 

 

 

5/0

16

نحوه ی تشکیل غارهای آهکی رابنویسید.

 

 

 

 

5/0

17

 

آبخوان های تحت فشارچگونه تشکیل می شود؟

 

 

 

 

 

 

5/0

 

 

18

چگالی یک قوطی آهنی 8/7گرم برسانتی مترمکعب است.اگرحجم این قوطی 30سانتی مترمکعب باشد،جرم قوطی چقدراست؟

(بافرمول ویکا)

 

 

 

 

75/0

 

19

درقسمتی ازرودکارون آب باسرعت 4متربرثانیه جریان دارد،اگرعرض رودخانه 17متروعمق آن

 

2مترباشد،آبدهی رودخانه چقدراست؟(بافرمول ویکا)

 

 

 

75/0

 

نمره کتبی:                        نمره عملی:                      جمع:

 

 

                 امضا:                                   ( عزیزانم موفق باشید.)

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ ارديبهشت ۹۳ ، ۲۲:۵۲

 

بنام خالق دانایی

نام درس :

نام :

 

تاریخ آزمون :

نام خانوادگی :

مدیریت آموزش و پرورش منطقه 4

زمان : 70 دقیقه

کلاس :

         مدرسه راهنمایی :

شماره :

نام دبیر : خانم قره خانی

امتحانات نوبت اول دی ماه 1392

صفحه : 1

خوشا به حال کسی که پرداختن به عیوب خویشتن ، او را از پرداختن به عیوب دیگران باز می دارد. حضرت محمد (ص)

ردیف

نمره برگه

نمره عملی یا شفاهی مرتبط

جمع نمره به عدد

جمع نمره به حروف

شمارک

 

 

 

 

1-

ذره های سازنده کدامیک مولکولی است؟                                                                                                                    الف ) مس              ب) کلر*                ج) طلا                 د ) آلومینیوم

 

0.25

2-

از مهمترین املاح موجود در آبهای زیر زمینی می باشند:

الف ) آهن و منیزیم           ب) کلسیم و منیزیم *            ج) کلسیم و آهک          د ) منیزیم و آلومنیوم

 

0.25

3-

چهار ماده با حجم های مساوی را به اندازه یکسان گرما می دهیم ، کدامیم کمتر افزایش حجم می یابد ؟

الف ) الکل                    ب) کائوچو*                      ج) آهن                    د ) اکسیژن

 

0.25

4-

در علم مهمترین نکته به شمار می رود؟

الف ) کنجکاوی         ب) پرسیدن سئوال و یافتن جواب *          ج) نظریه         د ) فرضیه سازی

 

0.25

5-

عبارات صحیح را با (ص) و غلط را با (غ) مشخص کنید.

الف ) در مناطق نزدیک دریا ، عمق چاه کمتر از مناطق خشک داخلی است. (  ص )

ب ) به مقدار ماده تشکیل دهنده یک جسم ، حجم جسم می گویند. ( غ  )

ج ) تنها با مشاهده غیر مستقیم می توان اتم ها را بررسی و خواص آنها را کشف کرد . (  ص )

د ) قوطی آلومینیومی ، چکش خوار ، رسانا و کدر است. ( ص )

 

1

6-

جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید.

الف ) غارها در لایه های سنگ    آهکی    تشکیل می شوند.

ب ) کاربرد یک ماده به    خواص     آن بستگی دارد.

ج ) فولاد زنگ نزن شامل آهن ،   نیکل    و    کروم      می باشد.

د ) منبع همه انرژی ها     خورشید    می باشد.

و ) سیمان مخلوطی از     آهک       و     رس      می باشد.

ه ) در دهانه آتشفشانهای خاموش بلورهای زرد و کدری به نام       گوگرد      وجود دارد.

 

2

7-

 

فناوری چیست ؟ یک مثال بزنید.

 

تبدیل علم به عمل را گویند. مانند ساخت ماشین

1

8-

انواع آبخوان را فقط نام ببرید.       1) آزاد              2 ) تحت فشار

 

0.5

9-

برای از بین بردن نرمی بیش از حد مغز مداد یک راه پیشنهاد کنید.

 

مقداری رس به آن اضافه میکنیم.

0.5

10-

عوامل موثر بر سرعت آب رودخانه را نام ببرید. (2 مورد )

 

شیب زمین -  جنس خاک

0.5

11-

علت استفاده هریک از مواد زیر را در تولید خودرو بنویسید.

الف - لاستیک در تایر                                انعطاف پذیری

ب - نوار لاستیکی در برف پاکن                    نرمی

ج - فولاد در بدنه                                      سختی

 

1.25

12-

گازها در اثر فشار متراکم می شوند. اما مایعات و جامدات را نمی توان فشرده کرد . علت چیست؟

فاصله زیاد بین مولکولهای گازاست.

1

13-

جریانهای دریایی به چه دلایلی ایجاد می شوند ؟        1 ) اختلاف شوری        2 ) اختلاف دما

 

0.5

14-

آزمایشی طراحی کرده و بنویسید که نشان دهد در هوا بخار آب وجود دارد.

 

وقتی لیوان اب یخ در محیط اتاق قرار میگیرد جدار خارجی ان قطره های ریز اب می چسبد.

1

15-

در کدام شکل امکان تشکیل آبشار وجود دارد ؟ (با ذکر علت)

 

 

1)                                                                     2)                         

 

 

شکل 1 چون قسمت نرم بتدریج شسته میشود.

0.75

16-

توپی به وزن 2 نیوتن تا ارتفاع 3 متر از سطح زمین بالا رفته (جابجا شده) مقدار انرژی یا کار انجام شده روی توپ را حساب کنید. (با فرمول و واحد )

 

 

نیتون بر متر      6       =     (نیرو)   3     *  2 (جابجایی)

 

0.75

17-

برای اندازه گیری حجم یک کلید ، آن را در استوانه ی مدرجی که 25 میلی لیتر آب دارد، می اندازیم .سطح آب روی 28 میلی لیتر قرار می گیرد. اگر جرم کلید 9 گرم باشد چگالی کلید چقدر است ؟

 

 

9/3=3            چگالی=جرم /حجم 

 

1.25

18-

مواد داده شده زیر را طبقه بندی کرده و در محل مناسب در جدول قرار دهید.

 

شکر - اکسیژن - کلر - مس - نشاسته- آهن - کلسیم کربنات ، طلا

 

عنصر مولکولی

عنصر اتمی

ترکیب

اکسیژن - کلر

مس- آهن - طلا

شکر - کلسیم کربنات - نشاسته

 

 

2

 

                                     عزیزان موفق و سربلند باشید.

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ ارديبهشت ۹۳ ، ۲۲:۵۰

فرم نظارت و ارزیابی سؤالات  امتحانی درس مطالعات اجتماعی

نام و نام خانوادگی طراح  :                                                     استان :  تهران                                      شهر/ منطقه  : تهران / 4         

آموزشگاه :                                            نوبت:                           پایه : هفتم                                      سال­تحصیلی : 93-92                  

ردیف

مـوارد

سقف امتیاز

سؤالی که رعایت نشده است.

امتیاز کسب شده

1

ترتیب قرار گرفتن سوالات از آسان به دشوار رعایت شده است .

5

 

 

2

در طراحی سؤالات به طبقات حیطه شناختی توجه شده است.

5

 

 

3

از انواع سؤالات به طور منطقی استفاده شده است . (تشریحی، صحیح/غلط، جورکردنی و... و سوالهایی مبتنی بر تصویر، جدول ، نقشه و نمودار).

10

 

 

4

بارم هر سؤال با دشواری و حجم پاسخ سؤال تناسب دارد.

5

 

 

5

در تدوین سؤالات بودجه­بندی کتاب رعایت شده است .

5

 

 

6

متن یک سؤال راهنمای پاسخ آن سؤال یا سؤالات دیگر نیست .

5

 

 

7

سؤالات با عبارات ساده دقیق و دور از ابهام طرح شده است . (همه دانش آموزان باید برداشت یکسان از پرسش داشته باشند) .

5

 

 

8

اهداف مهم کتاب ( اصلی و جزئی) در کل آزمون مورد توجه بوده است .

5

 

 

9

سؤالات با توجه به سطح دانش آموزان متوسطه طراحی شده است .

5

 

 

10

در آزمون ابتدا سؤالات بسته پاسخ قرار داده شده است.

5

 

 

11

تعداد سؤالات مناسب است .

5

 

 

12

زمان اختصاص یافته  برای آزمون با تعداد سؤالات و محتوای آنها متناسب است .

5

 

 

13

مشخصات سربرگ به طور کامل نوشته شده است . شامل : 1- نام و نام­خانوادگی 2- نام درس 3-  رشته تحصیلی 4- تاریخ امتحان 5- ساعت امتحان 6- مدت امتحان 7-شهر یا منطقه 8- نام آموزشگاه 9- تعداد صفحه ها 10- دستورالعمل پاسخگویی ( در صورت لزوم ).

10

 

 

14

کیفیت تایپ و تکثیر، وضوح تصاویر و در هم نبودن آن ها مطلوب بوده و کلید سؤالات همراه بوده است.

10

 

 

15

در آزمون از سؤالات انتخاب کردنی و جملات منفی استفاده نشده است.

5

 

 

16

بارم هر سؤال در سمت چپ آن سؤال مشخص گردیده است  .

5

 

 

17

نکات دستوری ، نشانه گذاری و عدم غلط املایی در طراحی سؤال رعایت شده است .

5

 

 

سقف امتیاز  :

100

 

 

گروه آموزشی: منطقه 4 تهران         تاریخ بررسی و ارزیابی:                        نام و نام خانوادگی و امضای ارزیابی کننده :

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۳ ، ۲۱:۵۳

عربی

قران

پیامهای آسمان

نام آموزشگاه

ردیف

95

 

 

امام رضا(ع)

1

99

 

100

امت

2

99

100

99

پارس

3

99

99

98

15 خرداد

4

100

100

100

پویا

5

 

100

100

توحید

6

 

 

 

حاج رجب حاتمی

7

99

99

94

حضرت زهرا(س)

8

100

100

99

خواجه عبدالله انصاری

9

عربی

قران

پیامهای آسمان

نام آموزشگاه

ردیف

 

 

 

دکتر دانشپور

10

100

99

99

ریحانه

11

100

100

99

سعادت

12

100

100

100

سعدی

13

100

100

100

سمیه

14

100

100

100

شاهد آسیه

15

100

 

 

شهدای هفتم آذر

16

96

 

 

شهید بهشتی

17

100

100

98

شهید شرافت

18

100

100

99

شهید علی ابراهیمی

19

عربی

قران

پیامهای آسمان

نام آموزشگاه

ردیف

 

100

98

95

شهید غیاثوند

20

 

100

100

100

شهید محمد باقر صدر

21

 

100

99

99

شهید ناهیدی

22

 

100

99

99

علوی

23

 

 

 

 

رحمانعلی شعبانی

24

 

100

100

98

گوهر شاد

25

 

100

100

98

ملت

26

 

100

100

100

مهدیه

27

 

100

100

100

نبوت

28

 

 

 

 

استثنایی امید

29

 

عربی

قران

پیامهای آسمان

نام آموزشگاه

ردیف

 

100

99

98

استثنایی باغچه بان (2)

30

 

 

 

 

استثنایی صیاد شیرازی

31

 

100

 

 

 

 

99

100

استثبایی نرجس

32

 

 

 

 

راه فاطمه

33

 

 

 

 

نیایش

34

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۹۳ ، ۲۱:۰۴

  بررسی و امتیاز برگه های آزمون نوبت اول درس دینی ـ قرآن ـ عربی

 

       به شرح ذیل می باشد.

 

 

بهمن واسفند         3 9 ـ  92

 

 

سرگروه دینی وقرآن منطقه 4 ـ فرشته کریمی

سرگروه عربی منطقه 4 ـ  طاهره ذوالفقار 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۹۳ ، ۲۱:۰۳

عربی

قرآن

پیامها ی آسمان

نام آموزشگاه

ردیف

 

 

 

 

آرمان

 

1

 

 

 

 

آیندگان روشن

2

 

 

 

 

احسان

3

 

99

100

100

ادب

4

 

 

 

 

زبان

5

 

 

 

 

امام حسین(ع)

6

 

 

 

 

امیدان

7

 

 

 

 

پیشتاز

8

 

99

95

97

پیشرو

9

 

 

 

96

100

94

درخشان

11

 

 

 

 

سینا

12

 

100

96

 

حکمت99

13

 

عربی

قرآن

پیامهای آسمان

نام آموزشگاه

 

 

 

99

89

دانش تهران

14

 

 

 

 

فاضل

19

 

100

94

99

فرهنگ

20

 

 

 

 

فرهیخته

21

 

 

 

 

گلستان

22

 

100

94

92

نور

24

 

98

 

 

نور علی

25

 

 

 

 

سماء

26

 

 

 

 

ندای سلام

27

 

عربی

قرآن

پیامهای آسمان

نام آموزشگاه

ردیف

 

 

 

نور قران

28

99

 

 

فردوسی

39

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۹۳ ، ۲۱:۰۱

عربی

قران

پیامهای اسمان

نام آموزشگاه

ردیف

 

 

 

آیت الله طالقانی

1

 

 

 

امام جواد(ع)

2

 

 

 

امیدان فردا

3

 

 

 

امیر المومنین (ع)

4

 

 

 

اولیا

5

 

 

 

توحید

6

 

 

 

حربن ریاحی 1

7

 

 

 

حربن ریاحی 2

8

 

94

98

حکمت

9

عربی

قران

پیامهای اسمان

نام آموزشگاه

ردیف

 

 

 

رضوان

10

98

98

92

شهدای پاسداران

11

 

 

 

شهیدباهنر

12

 

 

 

شهید صدوقی

13

 

 

 

شهید رجایی

14

 

 

 

شهید شرافت

15

 

 

 

شهید شهسواری

16

98

100

99

شهید عباسپور

17

 

 

 

شهید غیبی

18

عربی

قران

پیامهای اسمان

نام آموزشگاه

ردیف

 

 

 

شهید فلاحی

19

 

 

 

شهید مطهری

20

100

100

99

شهید منتظری

21

99

100

99

شهید نور علی (شاهد)

22

100

99

90

فردوسی

23

 

 

 

فضیلت

24

 

 

 

علامه حلی (2)

25

 

 

 

کمیل

26

عربی

قران

پیامهای اسمان

نام آموزشگاه

ردیف

 

 

 

نوجوانان انقلاب

27

 

 

 

استثنایی سروش

28

 

 

 

ایرانیان

29

 

 

 

نو آوران ایران

30

 

 

 

فرهنگ مبین

31

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۹۳ ، ۲۱:۰۰

آموزش وپرورش منطقه 4 تهران دخترانه راهنمایی غیر دولتی

عربی

قرآن

پیامهای آسمان

نام مدرسه

ردیف

 

99

99

97

تلاش

1

 

 

100

100

خدیجه کبری(س)

2

 

100

98

99

حافظان وحی

3

 

 

 

 

زینبیه

4

 

 

99

98

سلیمه

5

 

 

99

95

سروش نوین

6

 

100

99

96

سرای دانش

7

 

 

 

 

شایستگان

8

 

 

 

 

صبا

9

 

100

100

100

عترت

10

 

 

 

 

علم وایمان

11

 

 

 

 

علویه

12

 

99

100

99

فرهیختگان

13

 

100

99

96

گلهای زهرا(س)

14

 

 

100

98

مرضیه

15

 

 

 

 

مینو

16

 

 

 

 

 

 

 

100

100

98

ندای آزادی

17

 

 

100

99

ندای زهرا(س)

18

 

100

100

100

وزارت امورخارجه

 

19

 

 

100

99

آلا

20

 

 

 

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۹۳ ، ۲۰:۵۸

 

                روشهای نوین در تدریس درس عربی

وسایل نمایشی :پوسترها- طلق‌های شفاف - اسلایدها- چارتهای گردون و ایستاده- CD‌ و فیلمهای نمایشی

  وسایل مرجع: کتابهای مرجع مرتبط با درس و قواعد- فرهنگ های لغت

 وسایل گروهی : بازیهای نمایشی- مکالمات گروهی- روزنامه دیواری های مختلف- تئاترهای گروهی (متون درسها) (قواعد- ترجمه تصویرها و غیره) (متن و نمایشنامه‌های عربی).

 وسایل کمک آموزشی دیداری – شنیداری»که  نوع خاص هم می‌گویند. (چون هم جنبه دیداری دارند و هم جنبه شنیداری)

مانند: فیلم‌های مختلف در زمینه نمایش متن درسها- CDهای مختلف آموزشی (قواعد- متن- تمرینات) نمودارهای  افعال مزید و اسمهای مشتق و ضمایر و...- پروژکتور - اورهد به همراه توضیحات معلم- تصویرهای مختلف بصورت چارت - اسلاید به همراه توضیح معلم- نوار و ضبط صوت -ویدئو و تلویزیون و غیره

روشهای ایجاد علاقه به زبان عربی

1-     استفاده از نمایشنامه عربی برای آموزش مکالمه و بیان متون درسهای عربی

2-   پرسش و پاسخ با استفاده از کارتهای رنگی برای تفهیم کلمات و اصطلاحات (لغات درس به همراه معانی نوشته شود و استفاده از کارتها در جهت مکالمه ساده)

3-   استفاده از نمودارهای مختلف مثل (چارتهای درختی- چارتهای مغناطیسی- چارتهای گردون- چارتهای ایستاده و بنر و تابلوهای مختلف در جهت تدریس مطالب درس- چارتهای کاغذی و غیره)

4-   استفاده از جدول کلمات در اندازه‌های مختلف و شکلهای مختلف برای درک و فهم و ایجاد علاقه درس عربی. مثلاً در گوشه کلاس از تابلو اعلانات استفاده شود. جدول با یونولیت ساخته شود یا به شکل دفترچه .

-   استفاده از نوارهای صوتی در جهت تقویت قرائت دانش‌آموزان- فیلمهای موجود مثل شیر شاه- تام و جری به زبان عربی- فیلم محمد رسول‌الله- CDهای مختلف آموزشی که موجود است.

6-   تشویق دانش‌آموزان به مطالعه مجلات عربی (کودکان مثل الهدی- کیهان بچه‌های عربی- روزنامه الوفاق و غیره) و حتی نوشتن مکالمات ساده و ترجمه از طرف دانش‌آموزان کتابها و مجلات مختلف عربی که منتشر می‌شود.

7-   تشویق دانش‌آموزان به گوش دادن اخبارهای عربی و حتی جمع آوری بعضی از مطالب یا عبارات ساده (مثل شبکه‌های العالم- الکوثر و غیره)

8-     تهیه روزنامه دیواریهای عربی در زمینه قواعد- متون داستانی- ترجمه‌های تصویری- معارف قرآنی و احکام و غیره

9-   قرائت اشعار عربی در کنار اشعار فارسی توسط معلم- متون دینی ساده به عربی- آیات قرآن کریم و مطابقت به درس و عنوان (مثلاً در درس القصرالزجاجی رجوع به سوره نمل) یا درس اصحاب الکهف (سوره کهف) 

10- استفاده از گروه‌های نمایشی کلاس در زمینه اجرای تأتر متن دروس- مکالمات ساده- مسابقات گروهی- گفتگوهای دو به دو و غیره

11- تهیه جزوه‌های آموزشی در قالب پو پوستر- چارتهای نمایشی- مطابقت آیات و احادیث با متون یا قواعد درسها- کتابچه لغات- کتابچه افعال

12- اجرای مسابقات متنوع در کلاس در زمینه لغات- قواعد و غیره (مثلاً با کارت- توپهای کوچک- مکالمات دو نفره و غیره)

13- استفاده از خلاقیت و ابتکار دانش‌آموزان در زمینه تهیه قواعد و مطالب درسی کتاب

14- استفاده از قصص قرآنی پیرامون متون درس و یا جهت متنوع

 کردن و رفع خستگی کلاس

15- تهیه کارتها و چِک های امتیاز جهت فعال کردن کلاس خود.

16- تشویق دانش‌آموزان به حفظ کردن مکالمات ساده و اجرای آنها در کلاس

17- استفاده از کتابهای مرجع مثل فرهنگ لغات و دیگر کتابها جهت آشنایی بیشتر دانش‌آموزان

18- محول کردن ترجمه دروس به دانش‌آموزان و  تشویق دانش‌آموزان

به ترجمه متون دینی که در حد ساده باشند.

19- تهیه دفترچه لغات- دفترچه افعال و قواعد.

20- استفاده از فلش کارت در زمینه لغات یا قواعد دروس مختلف

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۹۳ ، ۲۰:۵۴