گروه های اموزشی متوسطه ی منطقه ی 4

ارائه مطالب آموزشی در وبلاگ گروه های آموزشی

ارائه مطالب آموزشی در وبلاگ گروه های آموزشی

۴ مطلب با موضوع «متوسطه ی 1 :: ادبیات» ثبت شده است

بسمه تعالی

فرم تصحیح اشکالات فارسی پایه هفتم (راهنمایی)

نادرست (چاپ کتاب)

درست

صفحه

ردیف

متوجه شدی

متوجه شدید

33   خط ششم

1

نقل و قول

نقل قول

34   خط دوازدهم

2

مصوبّ

مصوّب

40 -  سطر هجدهم

3

شدش گیتی به چشم پیش تاریک

شدش گیتی به پیش چشم، تاریک

60  بیت سوم

4

نکردی در این روز بر من جفا که

تو شیر مردی و من پیرزن

نکردی در این روز بر من جفا

که تو شیر مردی و من پیرزن

99 -  بیت سوم در نکته دوم

5

-      رستگاری

<< - رستگاری >>  حذف شود

117   بعد از عنوان فصل

سطر دوم

6

املا در دوره ی اول متوسطه ، شامل دو بخش است

جمله ی : املا در دوره ی اول متوسطه ، شامل دو بخش است : حذف شود

122 خط چهارم

تمرین شماره  1

7

تصویر کنونی مربوط به آرامگاه خیام نیشابوری

تصویر آرامگاه عطار نیشابوری باید قرار بگیرد.

پشت جلد کتاب

8

                                                                        

                                                         سرگروه ادبیات فارسی منطقه 4

                                                                              اخباری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۲ ، ۱۰:۵۸

بسمه تعالی

 

نمونه طرح درس روزانه

 

 


 

مرحله اول

_دانش آموزان را گروه بندی کرده و از آنها می خواهیم در گروه ها با هم درباره آرزو های خود بحث و گفتگو کرده آرزو های خود را بیان کنند.و نماینده گروه آرزو های مطرح شده را جمع و بیان نمایید. داستانی در مورد آرزوها و چگونگی رسیدن به آنها که لازمه اش تلاش و داشتن اراده قوی است بیان می کنیم.

مرحله دوم

_از دانش آموزان می خواهیم که از بین آرزو ها کدام یک متفاوت و مهمتر و بیشتر اهمیت دارد را بیان کنند و بعد با توجه به راز آفرینش و پدیده های خلقت به آرزو های متعالی و کمال انسانی بیشتر اهمیت داده و با الهام از آیات و احادیث موجود و راهکار های علمای علم و ادب در باره پیشرفت انسان و کمال یابی وی به سوی نور و آگاهی و آرامش و روشنایی قدم برداشته و هدایت شوند.

مرحله سوم

پس از روخوانی شعر از دانش آموزان می خواهیم هم نوایی کنندد.جهت اجرای نمایش از هشت نفر از دانش آموزان می خواهیم هر کدام به جای یکی از شخصیت های شعر ایفای نقش نموده و به صورت نمایش  شعر را در کلاس اجرا می کنیم و بعد از دانش آموزان می خواهیم زیر کلمات دشوار خط کشیده و درباره معنی لغات مشکل بحث و گفتگو می کنیم و توضیحات لازم را ارائه می دهیم.

شرح فعالیت های یاددهی،یادگیری

جمع بندی و نتیجه گیری:با اشاره به آرزو ها و متن شعر کتاب از چند نفر از دانش آموزان توضیح می خواهیم تا میزان درک مطلب و آموخته های آنها را تقویت کنیم و مطالب آنها را جمع بندی می کنیم. -  چند نفر از دانش آموزان پیام درس را بازگو می کنند و معلم نظریات و مطالب دانش آموزان را تکمیل می کند.

فعالیت های تکمیلی

ارزشیابی پایانی(سنجش رفتار خروجی):

از دانش آموزان می خواهیم که به صورت گروهی درباره بخش کار گروهی درس بحث و گفت وگو کرده ونتیجه بحث را به بقیه گروهها گزارش دهند( گروهی)- بصورت گروهی به سوالات بخش نوشتن پاسخ دهند( گروهی)  - شعر را به نثر ساده بنویسند.( فردی) -آرزو های دست یافتنی و دست نیافتنی را با هم مقایسه کنند( فردی)

تعیین فعالیت های خارج از کلاس:

 - مطالعه درس بعد و پیدا کردن تصاویر و مطالب مربوط به درس به صورت فردی.    - یافتن چند نمونه آرایه تشخیص و کلمات هم آواونعداد جملات هر بند شعر ( فردی) - یافتن آیات و احادیث و کلمات قصار دیگر در رابطه با درس زنگ آفرینش یا درس جلسه ی بعد.

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۲ ، ۱۹:۰۹

عامل فرهنگ در روند شتاب زده جهانی شدن عنصری اساسی به شمار می رود. در حالی که والر اشتاین جهانی شدن را بیشتر پدیده ای اقتصادی می داند، متفکرانی همچون مک لوهان نگاهی فرهنگی به جهانی شدن دارند. مک لوهان از دید گاه جامعه شناسی ارتباطات، به واسطه ی انتقال عنصر فرهنگی به محتوای فرهنگ، اهمیت می دهد. در این رهیافت برجهانی شدن فرهنگ تأکید می گردد وبر مشکلات و مسایلی که فرهنگ همگن ساز متکی بر رسانه های جمعی برای هویتهای ملی ایجاد می کند، تمرکز دارد. این رهیافت در مطالعه جهانی شدن، فرهنگ را بر اقتصاد وسیاست برتری می دهد و بر این نکته تأکید می کند که چگونه هویت فردی یا ملی می تواند در برابر فرهنگ سیاسی رو به رشد دوام آورد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۲ ، ۱۹:۰۶

بسمه تعالی

 

نمونه طرح درس روزانه

 

 


 

مرحله اول

_دانش آموزان را گروه بندی کرده و از آنها می خواهیم در گروه ها با هم درباره آرزو های خود بحث و گفتگو کرده آرزو های خود را بیان کنند.و نماینده گروه آرزو های مطرح شده را جمع و بیان نمایید. داستانی در مورد آرزوها و چگونگی رسیدن به آنها که لازمه اش تلاش و داشتن اراده قوی است بیان می کنیم.

مرحله دوم

_از دانش آموزان می خواهیم که از بین آرزو ها کدام یک متفاوت و مهمتر و بیشتر اهمیت دارد را بیان کنند و بعد با توجه به راز آفرینش و پدیده های خلقت به آرزو های متعالی و کمال انسانی بیشتر اهمیت داده و با الهام از آیات و احادیث موجود و راهکار های علمای علم و ادب در باره پیشرفت انسان و کمال یابی وی به سوی نور و آگاهی و آرامش و روشنایی قدم برداشته و هدایت شوند.

مرحله سوم

پس از روخوانی شعر از دانش آموزان می خواهیم هم نوایی کنندد.جهت اجرای نمایش از هشت نفر از دانش آموزان می خواهیم هر کدام به جای یکی از شخصیت های شعر ایفای نقش نموده و به صورت نمایش  شعر را در کلاس اجرا می کنیم و بعد از دانش آموزان می خواهیم زیر کلمات دشوار خط کشیده و درباره معنی لغات مشکل بحث و گفتگو می کنیم و توضیحات لازم را ارائه می دهیم.

شرح فعالیت های یاددهی،یادگیری

جمع بندی و نتیجه گیری:با اشاره به آرزو ها و متن شعر کتاب از چند نفر از دانش آموزان توضیح می خواهیم تا میزان درک مطلب و آموخته های آنها را تقویت کنیم و مطالب آنها را جمع بندی می کنیم. -  چند نفر از دانش آموزان پیام درس را بازگو می کنند و معلم نظریات و مطالب دانش آموزان را تکمیل می کند.

فعالیت های تکمیلی

ارزشیابی پایانی(سنجش رفتار خروجی):

از دانش آموزان می خواهیم که به صورت گروهی درباره بخش کار گروهی درس بحث و گفت وگو کرده ونتیجه بحث را به بقیه گروهها گزارش دهند( گروهی)- بصورت گروهی به سوالات بخش نوشتن پاسخ دهند( گروهی)  - شعر را به نثر ساده بنویسند.( فردی) -آرزو های دست یافتنی و دست نیافتنی را با هم مقایسه کنند( فردی)

تعیین فعالیت های خارج از کلاس:

 - مطالعه درس بعد و پیدا کردن تصاویر و مطالب مربوط به درس به صورت فردی.    - یافتن چند نمونه آرایه تشخیص و کلمات هم آواونعداد جملات هر بند شعر ( فردی) - یافتن آیات و احادیث و کلمات قصار دیگر در رابطه با درس زنگ آفرینش یا درس جلسه ی بعد.

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۲ ، ۱۹:۰۲