گروه های اموزشی متوسطه ی منطقه ی 4

ارائه مطالب آموزشی در وبلاگ گروه های آموزشی

ارائه مطالب آموزشی در وبلاگ گروه های آموزشی

۱۵ مطلب با موضوع «متوسطه ی 1 :: علوم» ثبت شده است

آموزش های بیلدر - سوالات استاندارد و طرح درس نویسی در وبلگ گروه مطالعات اجتماعی منطقه 4 موجود است. در صورت تمایل استفاده نمایید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۳:۵۱

 

 

 

 

 


1

گزینه ی درست راعلامت بزنید:                                                                                                               الف)وقتی مریم درحال بازدیدازیک کارخانه ی کنسروسازی است ازکدام مهارت یادگیری علوم استفاده می کند؟

1-اندازه گیری     2-مشاهده ی علمی           3-آزمایش            4-فرضیه سازی

ب)کدام یک ازواحدهابرای اندازه گیری طول کتاب شما مناسب است؟                                                                                              

1_m                               2_cm                              3_mm                     4_km

ج)کدام گزینه درست است؟

1- آب یک مولکول چهاراتمی است.                                          2- جیوه یک فلزجامداست.

3-گاز کلریک نافلزسمی است.                                                4- گازمتان یک عنصراست.

د)کدام دریاچه ازباقی مانده ی دریای تتیس است؟

1-دریاچه سبلان      2-دریاچه شهدای خلیج فارس       3-دریاچه علیصدر     4-دریاچه خزر 

بارم

 

 

 

1

 

2

_جاهای خالی راباکلمات منا سب پرکنید:

الف)پرسیدن سوال و.......................مهمترین نکته درعلم است.

ب)موادی ما نند تایر،دارو،لباس وغیره از...........................به دست می آید.

ج)برای تهیه ی لوازم ارتودنسی از...........................استفاده می کنند.

د)قنات یا..................نوعی چشمه ی مصنوعی است برای برداشت ازآب های زیرزمینی

 

 

 

1

 

 

 

3

_پاسخ های درست وغلط رامشخص کنید:

الف) جریان دریایی گلف استریم به دلیل اختلاف شوری آب دریا صورت می گیرد.

ب) استفاده همزمان ازبتن وفولاددرساختمان سازی آن هارادرمقابل زلزله مقاوم ترمی کند. 

ج) به علت شکنندگی شیشه آن رادرساخت عدسی به کارمی برند.

د) به دلیل برداشت بی رویه ی آب های زیرزمینی سطح ایستابی بالامی آید.

 

 

 

1

 

 

پاسخ کوتاه دهید:

الف)سارا ازمریم پرسید ساعت چندبه خانه ی مامی آیی؟سوال ساراکدام نوع اندازه گیری زمان رابیان می کند؟..............

ب)پروانه برای تعیین چگالی تخم مرغ ازچه ظرفی استفاده می کند؟......................

ج)دانشمندان برای بررسی اتم هااز کدام روش مطالعه استفاده می کنند؟...................

د)برای جداسازی اکسیژن ازآهن چه ماده ای رابه همراه سنگ معدن حرارت می دهند؟........................

و)پدیده ای که دراثراختلاف ارتفاع درمسیررودایجاد می شود....................

 

25/0

25/0

5/0

5/0

25/0

 

5

درموردمولکول اکسیژن پاسخ دهید:                                                  اتم اکسیژن

_شکل مولکول رابکشید.

 

-ترکیب است یاعنصر؟..............

 

-تعداد پروتون های آن چند تاست؟.............

 

1

                                                      صفحه دوم

 

6

کلمه ی مناسب رادرجای مناسب قراردهید:  ترکیب      عنصرمولکولی        ذره ی اتم             فلز

                                                                                                                                                                 

(نوترون-نقره-نشاسته-گازئیدروژن)                ............... ....................    .................     .............

 

1

 

7

 

علت به کاربردن فلزآلومینیم درسیم های فشارقوی برق چیست؟(دومورد)..................      ......................              

 

5/0

 

8

طبق شکل چکش خواری فلزات رابراساس ساختاراتمی بیان کنید:

 

 

-کدام فلزچکش خواری بالایی دارد؟................

 

 

 

1

 

9

 

جاهای خالی درجدول راکامل کنید:

ماده

آلیاژ

علت انتخاب

کاردوچنگال

..................

..................

فولاد دراتومبیل

..................

..................

 

 

1

 

10

ظروف سفالی وچینی بهترین ظروفی هستندکه درآن غذامی خوریم.زیرا:

-ماده ی اولیه ی آن....................است. برای پختن داخل .........................قرارمی دهند.برای لعاب ورنگ آن از........................استفاده می کنند .درضمن ظروف زیبایی نیزهستند

 

75/0

 

11

مریم لباسش راکه تنگ شده بودبه خواهرکوچکترش داد.کارمریم چه تاثیری درحفاظت محیط زیست دارد؟

5/0

 

12

ازمخلوط آب وآهک کجاوچرااستفاده می کنند؟........................          ...........................                                

 

5/0

 

13

چراهنگام باران گاهی تگرگ می بارد؟

0/5

 

 

14

 

دومورداستفاده ازپدیده ی جزرومدرابنویسید..................................       ....................................

5/0

 

15

درشکل مقابل خاک مناسب کشاورزی و خاک منا سب ذخیره ی آب های زیرزمینی رامشخص کنید.

 

 

 

 

 

5/0

16

نحوه ی تشکیل غارهای آهکی رابنویسید.

 

 

 

 

5/0

17

 

آبخوان های تحت فشارچگونه تشکیل می شود؟

 

 

 

 

 

 

5/0

 

 

18

چگالی یک قوطی آهنی 8/7گرم برسانتی مترمکعب است.اگرحجم این قوطی 30سانتی مترمکعب باشد،جرم قوطی چقدراست؟

(بافرمول ویکا)

 

 

 

 

75/0

 

19

درقسمتی ازرودکارون آب باسرعت 4متربرثانیه جریان دارد،اگرعرض رودخانه 17متروعمق آن

 

2مترباشد،آبدهی رودخانه چقدراست؟(بافرمول ویکا)

 

 

 

75/0

 

نمره کتبی:                        نمره عملی:                      جمع:

 

 

                 امضا:                                   ( عزیزانم موفق باشید.)

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ ارديبهشت ۹۳ ، ۲۲:۵۲

 

بنام خالق دانایی

نام درس :

نام :

 

تاریخ آزمون :

نام خانوادگی :

مدیریت آموزش و پرورش منطقه 4

زمان : 70 دقیقه

کلاس :

         مدرسه راهنمایی :

شماره :

نام دبیر : خانم قره خانی

امتحانات نوبت اول دی ماه 1392

صفحه : 1

خوشا به حال کسی که پرداختن به عیوب خویشتن ، او را از پرداختن به عیوب دیگران باز می دارد. حضرت محمد (ص)

ردیف

نمره برگه

نمره عملی یا شفاهی مرتبط

جمع نمره به عدد

جمع نمره به حروف

شمارک

 

 

 

 

1-

ذره های سازنده کدامیک مولکولی است؟                                                                                                                    الف ) مس              ب) کلر*                ج) طلا                 د ) آلومینیوم

 

0.25

2-

از مهمترین املاح موجود در آبهای زیر زمینی می باشند:

الف ) آهن و منیزیم           ب) کلسیم و منیزیم *            ج) کلسیم و آهک          د ) منیزیم و آلومنیوم

 

0.25

3-

چهار ماده با حجم های مساوی را به اندازه یکسان گرما می دهیم ، کدامیم کمتر افزایش حجم می یابد ؟

الف ) الکل                    ب) کائوچو*                      ج) آهن                    د ) اکسیژن

 

0.25

4-

در علم مهمترین نکته به شمار می رود؟

الف ) کنجکاوی         ب) پرسیدن سئوال و یافتن جواب *          ج) نظریه         د ) فرضیه سازی

 

0.25

5-

عبارات صحیح را با (ص) و غلط را با (غ) مشخص کنید.

الف ) در مناطق نزدیک دریا ، عمق چاه کمتر از مناطق خشک داخلی است. (  ص )

ب ) به مقدار ماده تشکیل دهنده یک جسم ، حجم جسم می گویند. ( غ  )

ج ) تنها با مشاهده غیر مستقیم می توان اتم ها را بررسی و خواص آنها را کشف کرد . (  ص )

د ) قوطی آلومینیومی ، چکش خوار ، رسانا و کدر است. ( ص )

 

1

6-

جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید.

الف ) غارها در لایه های سنگ    آهکی    تشکیل می شوند.

ب ) کاربرد یک ماده به    خواص     آن بستگی دارد.

ج ) فولاد زنگ نزن شامل آهن ،   نیکل    و    کروم      می باشد.

د ) منبع همه انرژی ها     خورشید    می باشد.

و ) سیمان مخلوطی از     آهک       و     رس      می باشد.

ه ) در دهانه آتشفشانهای خاموش بلورهای زرد و کدری به نام       گوگرد      وجود دارد.

 

2

7-

 

فناوری چیست ؟ یک مثال بزنید.

 

تبدیل علم به عمل را گویند. مانند ساخت ماشین

1

8-

انواع آبخوان را فقط نام ببرید.       1) آزاد              2 ) تحت فشار

 

0.5

9-

برای از بین بردن نرمی بیش از حد مغز مداد یک راه پیشنهاد کنید.

 

مقداری رس به آن اضافه میکنیم.

0.5

10-

عوامل موثر بر سرعت آب رودخانه را نام ببرید. (2 مورد )

 

شیب زمین -  جنس خاک

0.5

11-

علت استفاده هریک از مواد زیر را در تولید خودرو بنویسید.

الف - لاستیک در تایر                                انعطاف پذیری

ب - نوار لاستیکی در برف پاکن                    نرمی

ج - فولاد در بدنه                                      سختی

 

1.25

12-

گازها در اثر فشار متراکم می شوند. اما مایعات و جامدات را نمی توان فشرده کرد . علت چیست؟

فاصله زیاد بین مولکولهای گازاست.

1

13-

جریانهای دریایی به چه دلایلی ایجاد می شوند ؟        1 ) اختلاف شوری        2 ) اختلاف دما

 

0.5

14-

آزمایشی طراحی کرده و بنویسید که نشان دهد در هوا بخار آب وجود دارد.

 

وقتی لیوان اب یخ در محیط اتاق قرار میگیرد جدار خارجی ان قطره های ریز اب می چسبد.

1

15-

در کدام شکل امکان تشکیل آبشار وجود دارد ؟ (با ذکر علت)

 

 

1)                                                                     2)                         

 

 

شکل 1 چون قسمت نرم بتدریج شسته میشود.

0.75

16-

توپی به وزن 2 نیوتن تا ارتفاع 3 متر از سطح زمین بالا رفته (جابجا شده) مقدار انرژی یا کار انجام شده روی توپ را حساب کنید. (با فرمول و واحد )

 

 

نیتون بر متر      6       =     (نیرو)   3     *  2 (جابجایی)

 

0.75

17-

برای اندازه گیری حجم یک کلید ، آن را در استوانه ی مدرجی که 25 میلی لیتر آب دارد، می اندازیم .سطح آب روی 28 میلی لیتر قرار می گیرد. اگر جرم کلید 9 گرم باشد چگالی کلید چقدر است ؟

 

 

9/3=3            چگالی=جرم /حجم 

 

1.25

18-

مواد داده شده زیر را طبقه بندی کرده و در محل مناسب در جدول قرار دهید.

 

شکر - اکسیژن - کلر - مس - نشاسته- آهن - کلسیم کربنات ، طلا

 

عنصر مولکولی

عنصر اتمی

ترکیب

اکسیژن - کلر

مس- آهن - طلا

شکر - کلسیم کربنات - نشاسته

 

 

2

 

                                     عزیزان موفق و سربلند باشید.

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ ارديبهشت ۹۳ ، ۲۲:۵۰

بسمه تعالی

کار کمیت اسکالر یا عددی است که در فرمول آن دو کمیت برداری نیرو وجابجایی وجود دارد. وقتی نیرو بر جابجایی عمود است کار صفر است.وقتی جسمی را بر خلاف وزن جابجا کنیم کار صفر است . واحد کار ژول و واحد نیرو نیوتن و واحد جابجایی متر است.از قضیه کار و انرژی جنبشی استفاده می شود و انواع کار (منفی –مثبت-صفر ) تحلیل می گردد.

سوسن حا جی مبینی

سرگروه علوم تجربی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۹:۱۴

بسمه تعالی

جرم کمیت عد دی یا اسکالر است که اندازه گیری توسط ترازو انجام می شود ولی وزن کمیت برداری می باشد که توسط نیروسنج بررسی می گردد.جرم همیشه ثابت است ولی وزن تغییر می کند.وزن فرمول دارد ولی جرم فرمول ندارد.واحد جرم کیلوگرم و واحد وزن نیوتن می با شد.

سوسن حا جی مبینی

سرگروه علوم تجربی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۹:۱۳

بازی برای اندازه گیری جرم و وزن به نشانی زیر است:

www.kidsmathgamesonline.com/geometry/measurement.html

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۹:۱۱

http://olimetajrobi4.blogfa.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ دی ۹۲ ، ۲۱:۳۲

بسمه تعالی

گاهنامه علوم

رعد و برق اسرار آمیز

رعد و برق اسرار آمیز واقع در کاتامبو ونزوئلا یک پدیده منحصر به فرد در دنیا ست.در این منطقه  صدوچهل تا صدوشصت شب سال و هر شب به مدت ده ساعت و هر ساعت به تعداد حداقل دویست باراین اتفاق میافتد این پدیده به عنوان یک نیروگاه عمل می کند.

دانستنی درباره بدن انسان

در یک سانتی متر پوست دوازده متر عصب و چهار متر رگ ومویرگ وجود دارد.

در تمام وجود شما بیش از یک مشت گچ (کلسیم) وجود دارد.

تقریبا سیصد متر مکعب گاز هلیم می تواند یک انسان را از روی زمین بلند کند.

رشد کودک در بهار بیشتر است.

قلب انسان فشار کافی ایجاد می کند تا به فاصله هشت متر خون را به خارج بدن پمپاژ کند.

استفاده از هدفون در هر ساعت باکتری های موجود در گوش را تا هفتصد برابر افزایش می دهد.

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۲ ، ۱۰:۵۵

بسمه تعالی

بارم بندی علوم تجربی پایه هفتم در امتحانات دی ماه

فصل اول:  0.5

فصل دوم:1.5

فصل سوم:3

فصل چهارم:3

فصل پنجم:2.5

فصل ششم:2.5

فصل هفتم:2

آزمون کتبی:15

آزمون عملی:5

مواردی که در آزمون عملی باید مد نظر قرار گیرد:

طراحی آزمایش-اجرای آزمایش-تفسیر نتایج –ساخت ابزار مدل یا وسایل مرتبط با موضوعات درسی-مشاهده پدیده –کاربرد ابزار-

اندازه گیری دقیق-رعایت نکات ایمنی و توجه هشدارها

با تشکر

حا جی مبینی

سرگروه علوم

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۹۲ ، ۱۵:۴۷

باسمه تعالی

آموزش وپرورش منطقه 14

نام و نام خانوادگی :                                                                             زمان : 100 دقیقه

سوالات آزمون تیمی” مرحله سوم”

سوالات چهار گزینه ای

                                                   "درس علوم تجربی"                                         صفحه اول

                                                در هر سؤال گزینه صحیح رابا   مشخص کنید .                             امتیاز

                                                              

1-    کدام مورد جزء خواص ذاتی ماده نیست ؟                                                                                   3

 

       الف ) چگالی                               ب) بو                         ج) رنگ                       د) حجم

 

 

2-    ترتیب قرار گرفتن قسمتهای مختلف مخزن نفت از پایین به بالا عبارتست از :                                           3

      الف) نفت – گاز –آب شور                                                          ب) آ ب  شور – نفت – گاز

       ج) گاز -  نفت – آب شور                                                           د) گاز – آب شور – نفت

 

3  - سرخرگ ؛ رگی است که :                                                                                                   3

         الف) همیشه خون اکسیژن دار دارد         

         ب) همیشه خون اکسیژن دار از بطن چپ خارج می کند

       ج ) همیشه خون را از قلب به سراسر بدن می برد        

        د ) همیشه خون را از سراسر بدن به قلب می برد

4-  یون   x3+15       با کدام یون از نظر تعداد الکترون برابر است ؟                                                         3

      الف ) cl-17                  ب)             8o2-    ج) mg2+   12                        د)   4 -s16

 

5-    با توجه به شکل شدت جریانی که از مدار عبور می کند , چند آمپر می باشد ؟        2 اهم      2 اهم                 3

                                                                                                                                12

                                                                                                                                ولت    

       الف ) 6                   ب) 3                        ج) 4                          د) 12

 

صفحه دوم

6-    کدام یک تعداد مهره های گردن انسان می باشد ؟                                                                            

        الف ) 5                             ب) 7                             ج) 2                             د) 12                3

 

 

7- کدام یک از غدد برون ریز می باشد ؟                                                                                         3

 

   الف ) تیرویید                   ب) بزاقی                      ج) پانکراس                       د) فوق کلیوی

سوالات صحیح و غلط

                                                                                                                                           

 

1- تنظیم نمک خون ، یکی از و ظایف کلیه ها می باشد                                      ص           غ                  3

2-شخصی با گروه خونی A  نمی تواند به گروه خونی AB  خون بدهد.                     ص            غ                 3

3-همه ی سیارات دارای قمر هستند .                                                            ص            غ                3

4 - ایزوتوپ های یک ماده خواص فیزیکی یکسان و خواص شیمیایی متفاوتی دارند .    ص           غ                  3

5- نخستین مهره داران روی زمین ماهی ها بودند که در دوران پالئوزوئیک پدیدار شدند. ص           غ                 3

6-اگر PH آبی نزدیک به 7 باشد نشان دهنده ی حل شدن گاز  so2     در آن است .         ص          غ                  3

سوالات تکمیلی

 

 

 

1- کبد ماده ای به نام ..........................  را برای تجزیه لیپید ها ترشح می کند .                                       3

2- کنترل ورود و خروج مواد به داخل و خارج سلول به عهده ی ................. است .                                    3

3- خاک مناطق ................ املاح بیشتری دارد .                                                                             3

4- ویژگی ساختاری نورونِ ................ " دندریت بلند و آکسون کوتاه " است .                                           3

5- ایجاد قدرت تشخیص مسایل و پیشامد های زندگی که امکان قبول مسؤلیت اجتماعی را به وجود می آورد 

 بیان کننده ی بلوغ .......................... است.                                                                                 3

6- رشته کوه های میان اقیانوسی در اثر حرکت .................... بوجود می آید.                                            3

 

 


صفحه سوم

7-اگر سطح مقطع ظرف یک مایع  3  برابر و ارتفاع آن  2  برابر شود فشار وارد از طرف مایع                        3

سوالات تشریحی

 

 

 بر کف ظرف ........ برابر می شود .

 

 

1-    از بین چهار ویتامین ( D-C-A-K) برای جذب کدام یک ترشح صفرا لازم نیست ؟ چرا ؟                               4

 

 

2-مریم در فاصله 2متری از یک آینه تخت قرار دارد . اگراو 50سانتی متر به آینه نزدیک شود .

فاصله او تا تصویرش نسبت به حالت اول چقدر تفاوت می کند ؟ توضیح دهید.                                                4

 

 

3-کدام نوع موتور گرمایی می تواند در مسافرت های فضایی مورد استفاده قرار گیرد ؟ چرا؟

                                                                                                                                         4

 

4- بسامد یک موج صوتی 136هرتز است. طول موج آن را محاسبه کنید.

                                                                                                                                         4

 

5- یک بالابر برقی جسمی به وزن 10000 نیوتن را در مدت زمان 15 ثانیه تا ارتفاع 30 متر از زمین بلند

می کند .   توان این بالابر چند وات است؟                                                                                         4

 

 

 

6-صاعـقه را تعریف کنید .                                                                                                           4

 

 


صفحه چهارم

7- در نیرو گاه های هسته ای برای تولید برق از شکافت هسته ای اتم اورانیم استفاده می شود؛ برای این منظور

 هسته ی اتم اصطلاحا" بمباران می شود . برای این عمل از نوترون های کم سرعت استفاده می شود یا                 4

نوترون های پر سرعت ؟ چرا؟

 

     

8-    ویژگی های سلول ماهیچه ی قلبی شکل را بنویسید.                                                                         4

 

 

 

9- برای هر یک از روش های تولید مثلی جانوری زیر یک جانورمثال بزنید .                                               4

جوانه زدن (                     )                     لقاح داخلی و رشد جنین خارج از بدن (                     )

  لقاح خارجی و رشد جنین خارج از بدن (                        )             دونیم شدن (                     )

 

10  - در شکل مقابل قسمتهای مشخص شده را نامگذاری کنید .                                                            4

                                                          

                                                              

                                               

 

              

                                                                       

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۲ ، ۲۱:۵۴